Erfrecht

Het overlijden van een familielid brengt veel emoties met zich mee vanwege het verlies van een dierbare. Daarnaast moet er vaak op korte termijn veel geregeld worden zoals abonnementen en lidmaatschappen opzeggen en instanties als pensioenfondsen op de hoogte stellen. Wellicht moet de woning worden leeggeruimd en de inboedel worden verdeeld. Soms moet een eigen huis in de verkoop.

Het kan blijken dat je erfgenaam bent ofwel op grond van de wet ofwel op grond van een testament. U kunt daardoor eventueel verantwoordelijk worden voor de bezittingen en schulden van de overledene. En dat brengt een veel regelwerk met zich mee.

Soms kan de aanvaarding en/of verdeling van een nalatenschap tot geschillen leiden. In dat geval kunnen wij u van advies dienen, u bijstaan bij eventuele onderhandelingen (mediation) en/of procedures.