Personen- en familierecht

Indien u en uw partner de relatie willen beëindigen, komt er veel op u af, waaronder het regelen van de beëindiging van de relatie: de (echt)scheiding. De (echt)scheiding kan voor u en uw partner veel emoties met zich meebrengen. Indien u kinderen heeft dan heeft een (echt)scheiding ook een enorme weerslag op hen.

Ontbinding huwelijk en geregistreerd partnerschap

Er moet (vaak) veel worden geregeld. In het geval u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft, de ontbinding van het huwelijk of geregistreerd partnerschap. Afspraken over de kinderen en de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken en het opstellen van een ouderschapsplan. Het vaststellen van partner- en kinderalimentatie.
De afwikkeling van de huwelijkse voorwaarden of de verdeling van de gemeenschap.
Een goed geregelde echtscheiding biedt een goede basis voor de toekomst.

Beëindiging samenwoning
Hoewel samenwoning niet in de wet geregeld is zoals het huwelijk is de beëindiging er van net zo ingrijpend. Ook in dit geval dienen er dezelfde soort afspraken gemaakt te worden.

Diensten
Het kantoor is gespecialiseerd in het familierecht en kan u dus goed bijstaan. Indien mogelijk gaat de voorkeur er naar uit dat een ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap in goed overleg (bijvoorbeeld door middel van mediation) plaatsvindt.
Echter, als het moet wordt er voor u daadkrachtig een procedure gevoerd.

Tevens kunt u bijstand verkrijgen in losse procedures over bijvoorbeeld (wijziging van) alimentatie, verdeling van zorg- en opvoedingstaken of bij een second opinion.

Daarnaast kunt u bijstand verkrijgen in zaken met betrekking tot afstamming (o.a. erkenning, gerechtelijke vaststelling vaderschap, ontkenning vaderschap), naamswijziging (voor- en achternaam), adoptie, ontheffing en ontzetting ouderlijk gezag en internationale kinderontvoering.