Sociaal-zekerheidsrecht

Het Sociaal Zekerheidsrecht ziet op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), uitkeringen op grond van de Wet Werk en Bijstand (WWB) etc.

U kunt worden bijgestaan vanaf de aanvraag tot en met de hoogste bestuursrechterlijke instanties in het geval dat u in bezwaar en beroep wenst te gaan tegen de beslissing(en) op uw aanvraag.