(Jeugd)strafrecht

Het strafrecht omvat de geboden, verboden en overtredingen waaraan door de wet een straf is verbonden. Kortom: de normen waaraan iedereen zich volgens de wet heeft te houden. Tevens omvat het de voorschriften die aangeven met welke middelen op de overtreding van deze normen mag worden gereageerd. Dit geldt zowel voor een veroordeling als daarna.

Verdachte

Indien u verdachte bent, kan het kantoor bijstand verlenen in de voorfase van een strafrechtelijk onderzoek, ter zitting vanwege verdenking strafbaar feit en/of ontnemingsvordering, bij de vordering tot de maatregel terbeschikkingstelling (TBS) en u adviseren over een transactieaanbod of strafbeschikking van het Openbaar Ministerie. Mocht blijken dat u ten onrechte heeft vastgezeten dan verleend het kantoor bijstand met het verzoeken van schadevergoeding.

Indien u een gevangenisstraf moet uitzitten, wordt u geconfronteerd met het penitentiaire recht dat onder meer een klachtenregeling kent. Indien nodig kunt u worden bijgestaan bij het opstellen van een klacht en het voeren van een (klachten)procedure.

Slachtoffer

Indien u slachtoffer bent geweest van een strafbaar feit kunt u terecht voor bijstand tijdens de procedure voor advisering en/of bijstand en hulp met een eventueel verzoek om materiële en/of immateriële schadevergoeding.

Getuige

Als u getuige bent in een strafproces kan het zijn dat u zich ook wilt laten bijstaan door een advocaat. Ook in dat geval kunt u bij het kantoor terecht.